Zobacz na Allegro:

KomentarzePaneleAllegro.pl

Strona "o mnie"

  panele allegro

STRONA GŁÓWNA GALERIA KONTAKT E-SKLEP
english slovacko deutsch
Szukaj:
Zeskanuj numer tel
code
 

ZASADY SPRZEDAŻY SZYB ZESPOLONYCH

Zasady sprzedaży w firmie Kryształ
Zamówienia powinny być składane w formie pisemnej :fax. 018 445 95 04 lub e-mail szklozespolone@krysztal.pl

Zamówienie powinno zawierać:

 • wymiary szyb w mm, 
 • ilość sztuk,
 • opis budowy szyby zespolonej,
 • a także wymagany termin i warunki dostawy.
 • w sprawach pilnych zalecamy kontakt bezpośredni (telefoniczny).
 1. Podane w cenniku ceny dotyczą szyb prostokątnych, dla pozostałych kształtów obowiązuje rozliczenie wg pola powierzchni prostokąta opisanego na szybie.

  Narzuty na modele liczone od powierzchni prostokąta opisanego na modelu:
  jedna krawędź pochyła           30%
  wielokąty                                50%
  łuki                                         80%
  wg szablonów                         100%

  ­ 2. Zamówienia zawierające szyby zespolone ze szkłem ornamentowym muszą zawierać określanie orientacji wzoru ornamentu względem krawędzi szyby zespolonej. W przypadku nie określenia w/w parametrów wzór ornamentu będzie zorientowany wzdłuż dłuższego boku, wzorem do wewnątrz zespolenia.

 3. Zamówienia zawierające szyby zespolone ze szkłem refleksyjnym muszą zawierać określenie pozycji warstwy refleksyjnej (strona wew./zewn. szyby zespolonej). W przypadku nie określenia pozycji warstwa refleksyjna zostanie umieszczona do wewnątrz zespolenia.

 4. Zamówienia szprosów międzyszybowych powinny zawierać czytelny rysunek lub opis zamawianych szprosów oraz ich rodzaj.

 5. Zamówienia zawierające szyby zespolone o kształtach niesymetrycznych powinny zawierać rysunek kształtu szyby z jej wymiarami i określaniem widoku (od wewnątrz lub od zewnątrz pomieszczenia). W przypadku braku opisu przyjmuje się, że rysunek przedstawia widok od wewnątrz pomieszczenia.

 6. Termin realizacji:                     
 • 2 - 4 dni robocze (dzień złożenia zamówienia = 0 dnia)
 • 4 - 8 dni roboczych - dotyczy szprosów modelowych
 •  > 10 dni roboczych - szyby specjalne

linijka.pngMinimalna powierzchnia obliczeniowa: 0,3m2

 1. Dla szkła o grubości 4 mm max wymiary wynoszą 1400 x 2400 mm (po przekroczeniu jednego z podanych wymiarów należy zastosować zestaw z grubszym szkłem np. 6 mm)

 2. Ceny zawierają koszt transportu szyb do Państwa zakładu lub na miejsce budowy na zasadach ustalonych przy składaniu zamówienia.

 3. Na wykonywane przez nas szyby zespolone udzielamy 5 lat gwarancji, zgodnie z normą PN-EN 1279-1 „Szkło budowlane. Szyby zespolone"

 4. Ewentualne reklamacje prosimy składać w formie pisemnej z opisem wady występującej, oraz numerem/data zamówienia. Termin i sposób usunięcia reklamacji będzie uzgodniony indywidualnie. Szyby reklamacyjne prosimy zachować do zwrotu. 

  Jako reklamacje nie będą uwzględniane szyby posiadające  mechaniczne uszkodzenia (np. rysy i odpryski) na zewnętrznej stronie szyb zespolonych o ile nie zostały wykazane w momencie odbioru szyb.

 5. Wady szyb zespolonych muszą być zgłaszane przez Kupującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie później niż 30 dni, licząc od daty ich wystąpienia. 

 6. Gwarancja jest udzielona na okres:
  - 5 lat dla szyb zespolonych o kształtach prostokątnych
  - 2 lata dla szyb zespolonych o kształtach nie prostokątnych. 

 7. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem przestrzegania przez kupującego ogólnych zasad (zgodnych ze sztuką szklarską) przechowywania, transportu, montażu oraz eksploatacji szyb zespolonych.  

 8. W przpadku uzasadnionej reklamacji odpowiedzialność F.P.H.U "Kryształ" Jan Plata z tytułu ninijszej gwarancji ograniczona jest do dostarczenia, w zamian za wyrób wadliwy, wyrobu wolnego od wad od siedziby kupującego lub w określone przez niego miejsce na poziomie otaczającego gruntu, albo zwrotu wartości wadliwego wyrobu w zależonści od decyzji F.P.H.U "Kryształ" Jan Plata. Wszelka inna odpowiedzialnośc jest wyłączona. 

 9. Szyby zespolone nie mogą być magazynowane na słońcu, gdyż istnieje możliwość pęknięcia szyb,

 10. Pierwsze zamówienia są płatne przy odbiorze (gotówka lub potwierdzony przelew)

 11. Zasady sprzedaży szyb zespolonych przeznaczonych do użytku w terenach górskich znajdują się w poniższym linku:
  https://www.pilkington.com/-/media/pilkington/site-content/poland/trade/downloads/ocena-jakosci-i-informacje-dla-uzytkownikow/pl/szyby-zespolone-w-terenie-gorskim.pdf

Pozostałe warunki sprzedaży ustalane są indywidualnie

 

Zobacz galerięZobacz galerię zdjęć