Zobacz na Allegro:

KomentarzePaneleAllegro.pl

Strona "o mnie"

  panele allegro

STRONA GŁÓWNA GALERIA KONTAKT E-SKLEP
english slovacko deutsch
Szukaj:
Zeskanuj numer tel
code
 

PROJEKT_UE

Obraz2.jpg

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "KRYSZTAŁ" Jan Plata realizuje projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej zakładu produkcyjnego Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „Kryształ” Jan Plata w Podegrodziu” nr RPMP.04.02.00-12-0475/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa.

Cel projektu:

Celem realizacji projektu jest podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa - Firmy Produkcyjno - Handlowo - Usługowej „Kryształ” Jan Plata poprzez kompleksową modernizację energochłonnego zakładu produkcyjnego będącego zapleczem działalności Firmy i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Planowane efekty:

·       W wyniku ocieplenia przegród budynków produkcyjnych, wymianę węzła ciepłowniczego oraz pozyskiwanie energii z OZE  nastąpi ograniczenie emisji CO2 o 48,61% w odniesieniu do emisji z przed realizacją projektu. Realizacja inwestycji zwiększy efektywność energetyczną Firmy powyżej 60%.

·       Izolacja przegród w budynku oraz modernizacja systemu c.u.w. przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków zakładu.

·       Modernizacja instalacji CWU wpłynie na oszczędność wody w przedsiębiorstwie.

·       Montaż instalacji fotowoltaicznej wpłyną na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

·       Realizacja inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wartość projektu: 2 000 282,93 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 343 423,04 zł